Lwow_1

Detaliczna Historia

 

 

Historia Lwowa jak i samo miasto jest bardzo jaskrawa i warta podziwu, jest nasycona interesujcymi wydarzeniami oraz synnym postaciami.

Dzisiaj Lwowu już ponad 750 lat i jest mu co Państwu powiedzieć. Miasto, które było założone na skrzyżowaniu korzystnych szlaków handlowych szybko się rozkwitało i rozwijało, w końcu zostało jednym z głównych centrum handlowych Europy Średniowiecznej.

Później, podpadając pod władze wielu państw europejskich, zwłaszcza Polski oraz Rosji, Lwów brał od każdego ze swoich zaborców część kultury I wiedzy, przekształciłszy się później nie tylko w perłę architektury, a w stolicę wszpółczesnego życia naukowego, duchownego,twórczego. (more…)